Podsumowanie projektu wymiany polsko-rosyjskiej

20.11.2019

...Czym jest wniosek projektowy? To tylko sterta papieru z celami, zadaniami, harmonogramem i budżetem.... W rzeczywistości prawdziwy projekt – to WY – Karolina, Nina, Zuzanna, Waleria, Paulina, Tatiana, Anna, Aleksiej, Szymon, Kiril,  Anastasia, Bartosz, Arina, Asia, Anatoliy, Stanisław, Irina, Martyna, Balzir i Dawid – wspaniali, twórczy, utalentowani młodzi ludzie z ogromnym sercem! 

Z klasą pokazaliście co można wspólnie osiągnąć przez 10 dni mając szczytny cel i parcie do jego realizacji.  Udało się wam stać nie tylko prawdziwą drużyną, obalić bariery językowe ale również pokazać iż dla dobra, miłosierdzia, współczucia, tolerancji i pomocy granice nie istnieją!
 

Jestem bardzo wdzięczny wam wszystkim za te dobre słowa, które padły w moją stronę, ale to WY zrobiliście  ten projekt, to WY od rana do świtu pracowaliście nad materiałami i planowaliście kolejne działania, to WY przyczyniliście się do mnóstwa pozytywnych emocji dzieci, przedszkolaków i łez wzruszenia u naszych starszych podopiecznych – seniorów. To WY swoją energią dzieliliście się z potrzebującymi i niepełnosprawnymi w Polsce i w Rosji, to WY spowodowaliście  potężny impuls do aktywnej wymiany najlepszych praktyk z zakresu pomocy innym w naszych krajach. 
 

Powiedzieć iż jestem z WAS bardzo dumny – to zbyt mało! Od serca dziękuję i cieszę się iż mogłem również przeżyć to wszystko wspólnie z wami, podziwiać kreatywność i umiejętności, doświadczać niezapomnianych i jednych z najlepszych w moim życiu chwil. 

DZIĘKUJĘ!

Ambasador Kongresów Polskich
Kierownik projektu PRWM 2019
dr Aleksander Skaliy

Link do filmu podsumowującego projekt: 

https://www.youtube.com/watch?v=eLWRdaBplHs&feature=emb_title