I Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego

20.11.2019

Mamy przyjemność brać udziału w I Międzynarodowym Kongresie Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego, który odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 roku w Szczecinie.
I Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego powstał na bazie konsolidacji V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku" oraz III Kongresu Bezpieczeństwa Wodnego w Szczecinie. W wydarzeniu weźmie udział 155 delegatów, gości i wybitnych działaczy z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na obszarach wodnych w Europie. Poruszane będą również zagadnienia z obszaru turystyki, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej. Organizatorami kongresu są: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Polska Federacja Ratownictwa Wodnego, Uniwersytet Szczeciński.