Zarząd

DARIUSZ BIAŁKOWSKI - PREZES


WIŚNIEWSKI FILIP - WICEPREZES


SKALIY TETIANA - SKARBNIK