I Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego

20.11.2019

Mamy przyjemność brać udziału w I Międzynarodowym Kongresie Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego, który odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 roku w Szczecinie.
I Międzynarodowy Kongres Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego powstał na bazie konsolidacji V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku" oraz III Kongresu Bezpieczeństwa Wodnego w Szczecinie. W wydarzeniu weźmie udział 155 delegatów, gości i wybitnych działaczy z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na obszarach wodnych w Europie. Poruszane będą również zagadnienia z obszaru turystyki, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury fizycznej. Organizatorami kongresu są: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Polska Federacja Ratownictwa Wodnego, Uniwersytet Szczeciński.

Podsumowanie projektu wymiany polsko-rosyjskiej

20.11.2019

...Czym jest wniosek projektowy? To tylko sterta papieru z celami, zadaniami, harmonogramem i budżetem.... W rzeczywistości prawdziwy projekt – to WY – Karolina, Nina, Zuzanna, Waleria, Paulina, Tatiana, Anna, Aleksiej, Szymon, Kiril,  Anastasia, Bartosz, Arina, Asia, Anatoliy, Stanisław, Irina, Martyna, Balzir i Dawid – wspaniali, twórczy, utalentowani młodzi ludzie z ogromnym sercem! 

Z klasą pokazaliście co można wspólnie osiągnąć przez 10 dni mając szczytny cel i parcie do jego realizacji.  Udało się wam stać nie tylko prawdziwą drużyną, obalić bariery językowe ale również pokazać iż dla dobra, miłosierdzia, współczucia, tolerancji i pomocy granice nie istnieją!
 

Jestem bardzo wdzięczny wam wszystkim za te dobre słowa, które padły w moją stronę, ale to WY zrobiliście  ten projekt, to WY od rana do świtu pracowaliście nad materiałami i planowaliście kolejne działania, to WY przyczyniliście się do mnóstwa pozytywnych emocji dzieci, przedszkolaków i łez wzruszenia u naszych starszych podopiecznych – seniorów. To WY swoją energią dzieliliście się z potrzebującymi i niepełnosprawnymi w Polsce i w Rosji, to WY spowodowaliście  potężny impuls do aktywnej wymiany najlepszych praktyk z zakresu pomocy innym w naszych krajach. 
 

Powiedzieć iż jestem z WAS bardzo dumny – to zbyt mało! Od serca dziękuję i cieszę się iż mogłem również przeżyć to wszystko wspólnie z wami, podziwiać kreatywność i umiejętności, doświadczać niezapomnianych i jednych z najlepszych w moim życiu chwil. 

DZIĘKUJĘ!

Ambasador Kongresów Polskich
Kierownik projektu PRWM 2019
dr Aleksander Skaliy

Link do filmu podsumowującego projekt: 

https://www.youtube.com/watch?v=eLWRdaBplHs&feature=emb_title

Polsko - rosyjska wymiana młodzieży

20.11.2019

Europejskie Centrum Sportów i Ratownictwa zrealizowała projekt wymiany polsko-rosyjskiej młodzieży pt. „Pomoc innym – to nasza pasja”.

Wymiana polsko-rosyjskiej młodzieży pod nazwą „Pomoc innym – to nasza pasja” realizował tematyczną ścieżkę  „To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację”. Głównym celem wymiany z jednej strony jest rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Polski i Rosji, a z drugiej - budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań, wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń. Uczestnicy wymiany – studenci uczelni wyższych z Bydgoszczy oraz Chity (Zabaikalski krai) wymienią się doświadczeniem w kwestii niesienia pomocy osobom starszym, chorym oraz niepełnosprawnym w różnym wieku. Poznają różnorodne metody (często używane tylko lokalnie) i tradycje pracy niesienia pomocy w Polsce i w Rosji, nauczą się nowych metod i form aktywizacji osób niepełnosprawnych. Poznają tradycje obu narodów podczas wymiany, a szczególnie podczas spotkań z osobami starszymi i młodzieżą niepełnosprawną z Polski i Rosji.