Kontakt

Europejskie Centrum Sportów i Ratownictwa

mail: centrumsportow@sys.pl

www: centrum.sys.pl

telefon: 509 204 051