Projekt Pierwsza pomoc w Kazachstanie

17.10.2022

Artykuł podsumowujący projekt "Pierwsza pomoc w Kazachstanie" zrealizowany dzięki wsparciu programu RITA - Przemiany w regionie to przede wszystkim program grantowy, który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową: od pomocy w przygotowaniu koncepcji projektu i budowania partnerstwa projektowego, poprzez finansowanie najlepszych inicjatyw, po stałe wsparcie informacyjne i kompetencyjne dla naszych grantobiorców.
LINK: https://programrita.org/dzialania/pierwsza-pomoc-w-kazachstanie/